• sprawdź portfele funduszy stworzone przez DM BOŚ
  • znajdź fundusze odpowiadające akceptowanemu przez Ciebie poziomowi ryzyka

Zasubskrybuj bezpłatny Biuletyn Bossafund z portfelami wybranych funduszy

  • otrzymuj co miesiąc aktualizacje portfeli i listy wyselekcjonowanych funduszy

Wybieraj fundusze w oparciu o wiedzę ekspertów!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BOŚ informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. [...]

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Biuletyn Bossafund - istotne informacje o funduszach w jednym miejscu

Top 20 funduszy

Portfele inwestycyjne

Komentarze rynkowe

Specjalnie dla Ciebie wyselekcjonowaliśmy Top20 funduszy z oferty bossafund

Nasi specjaliści analizują rynek, żeby zaproponować Ci portfele spełniające Twoje oczekiwania inwestycyjne

Ekspeci komentują sytuację na rynkach, wybierając istotne wydarzenia

To nowoczesna platforma umożliwiająca kupowanie/sprzedawanie funduszy inwestycyjnych bez opłat manipulacyjnych. Zawiera szczegółowe informacje o posiadanych funduszach. Jednocześnie narzędzia informacyjno-edukacyjne, pomagają inwestorowi wybrać fundusze najbardziej odpowiadające jego potrzebom.

Prowadzona jest przez Dom Maklerski BOŚ S.A., który działa na polskim rynku kapitałowym od 1995 r. i jest uznanym pionierem we wdrażaniu innowacyjnych usług internetowych.

Inwestorzy mają

do wyboru 300 funduszy 22 TFI.

We wszystkie można zainwestowac online

bez opłat

manipulacyjnych.

Nagroda przyznana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 12.05.2016r.

Wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród klientów DM BOŚ S.A.. Czerwiec 2016r.

Od 10 lat DM BOŚ S.A. jest klasyfikowanyw pierwszej trójce rankingu Najlepszych Biur Maklerskich Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Źródło: Forbes i Bankier.pl

Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

Kliknij tutaj dwukrotnie aby edytować tekst

Informacja upowszechniana jest przez DM BOŚ S.A. wyłącznie w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A.. DM BOŚ S.A. ostrzega, że inwestowanie w fundusze może się wiązać z utratą części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ S.A.) z siedzibą w Warszawie, 05-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901 z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości. NIP 526-10-26-828. DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.