Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

sprawdź portfele funduszy stworzone przez DM BOŚ

znajdź fundusze odpowiadające akceptowanemu przez Ciebie poziomowi ryzyka

otrzymuj co miesiąc aktualizacje portfeli i listy wyselekcjonowanych funduszy

Pobierz biuletyn bossafund!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BOŚ informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. [...]

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Zapisz się na bezpłatny Biuletyn i bądź na bieżąco!

Lipiec przyniósł rekordowe wyniki wszystkich portfeli Bossafund!

Biuletyn Bossafund - istotne informacje o funduszach w jednym miejscu

Fundusze z każdej kategorii: akcyjne, mieszane, dłużne, dłużne krótkoterminowe

Portfele inwestycyjne

Komentarze rynkowe

To nowoczesna platforma umożliwiająca kupowanie/sprzedawanie funduszy inwestycyjnych. Zawiera informacje o posiadanych funduszach. Jednocześnie narzędzia informacyjno-edukacyjne, pomagają inwestorowi wybrać fundusze najbardziej odpowiadające jego potrzebom.

Prowadzona jest przez Dom Maklerski BOŚ S.A., który działa na polskim rynku kapitałowym od 1995 r.

Inwestorzy mają do wyboru prawie 300 funduszy 18 TFI.

Najlepsze Biuro Maklerkie 11 lat na podium

Od 11 lat DM BOŚ S A jest klasyfikowany w pierwszej trójce rankingu Najlepszych Biur Maklerskich Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Finansowa Marka Roku 2016

Finansowa Marka Roku za najlepszy wizerunek i doskonałą ofertę na rynku inwestycyjnym.

Produkt Inwestycyjny Order Finansowy 2013

Dla platformy bossafund.pl za nowoczesny i intuicyjny serwis transakcyjny z rozbudowanym serwisem informacyjnym wykorzystującym narzędzia wspierające Klientów w budowie portfeli inwestycyjnych.

Broker Roku 2015

Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Kliknij tutaj dwukrotnie aby edytować tekst

Informacje mają charakter reklamowy i promocyjny, upowszechniane są przez DM BOŚ S.A. wyłącznie w celu edukacyjnym oraz promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A. Niniejsze informacje nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1636 z późn. zm.) Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne. DM BOŚ S.A. ostrzega, że inwestowanie w fundusze może się wiązać z utratą części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ S.A.) z siedzibą w Warszawie, 05-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901 z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości. DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi

Informacje o ryzyku: Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.plWięcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Serwisy internetowe DM BOŚ S.A. wykorzystują pliki cookies. Więcej informacji w Warunkach Korzystania.